Vizible Markeveien

Et etterlengtet alternativ for utendørsmarkedet

Vizible sitt nettverk består i dag av over 400 digitale flater jevnt fordelt over hele landet, og representerer et etterlengtet alternativ i det norske utendørsmarkedet. Vi har løsninger for både små og store annonsører, lokale som nasjonale. Vizible sitt nettverk er i sterk vekst.

Kjøpesenter

Vizible sin kjøpesenterserie består av moderne digitale flater strategisk plassert for å sikre våre annonsører optimal eksponering mot publikum. Denne serien ekspanderer fortløpende med stadig nye kjøpesentre. Per i dag har vi 20 kjøpesentre med til sammen 40 millioner besøkende per år spredt over hele landet.

 

Treningssenter

For mange annonsører er mennesker som jevnlig besøker sitt lokale treningssenter en del av en målgruppe som betraktes som svært attraktiv. Denne gruppen består av mange kjøpesterke individer, og ulike aldersgrupper, som er over gjennomsnittet opptatt av egen helse og utseende. I dag har vi digitale reklameflater installert på ca. 100 treningssentre over hele landet, og du vil per i dag nå over 270.000 besøkende per måned på våre treningssentre.  Denne kanalen er i sterk vekst.

 

Parkeringsanlegg

Vizible Klostergarasjen
Vi har etablert en serie som gir deg som annonsør tilgang på kjøpesterke mennesker som kommer til og fra sentrum i bil. Serien er foreløpig kun tilgjengelig i Bergen, og benyttes av både lokale, regionale og nasjonale annonsører. Med led-vegg, og moderne digitale flater kan vi tilby annonsører eksponering mot et publikum som representerer ca. 4 millioner parkeringer per år. Med et snitt-tall på 1,5 person per parkering gir dette svært solid dekning i Bergen sentrum.